- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

GIẶT SẤY T750 22.7KG

443,592,000 ₫

616,100,000 ₫

- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

GIẶT SẤY T450 13.6KG

297,720,000 ₫

413,500,000 ₫

- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

GIẶT SẤY T350 9.1KG

261,864,000 ₫

363,700,000 ₫

HOT
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

SẤY T50 X 2

217,900,000 ₫

302,510,000 ₫

- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

SẤY T30 X 2

180,504,000 ₫

250,700,000 ₫

- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

SẤY T20 X 2

165,024,000 ₫

229,200,000 ₫

- 28%

SẤY T120 54.4KG

224,784,000 ₫

312,200,000 ₫

- 28%

SẤY T80 Express 36.3KG

124,128,000 ₫

172,400,000 ₫

- 28%

SẤY T50 Express 22.7KG

108,864,000 ₫

151,200,000 ₫

- 28%

SẤY T30 Express 13.6KG

97,920,000 ₫

136,000,000 ₫

- 28%

T1450 Express 40.8kg

568,800,000 ₫

790,000,000 ₫

- 28%

T1200 Express 36.3KG

435,832,000 ₫

605,322,000 ₫