- 28%

T1450 Express 40.8kg

568,800,000 ₫

790,000,000 ₫

- 28%

T1200 Express 36.3KG

435,832,000 ₫

605,322,000 ₫

- 28%

T750 Express 22,7KG

290,880,000 ₫

404,000,000 ₫

- 28%

T650 Express 18.1KG

259,704,000 ₫

360,700,000 ₫

- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

T450 Express 13,6KG

262,000,000 ₫

- 28%
Ngày kết thúc
18:00 - 18/08/2019

T350 Express 9.1KG

204,000,000 ₫

T350 Là máy giặt có lồng giặt và kích thước máy nhỏ nhất trong dòng máy Dexter. Với khả năng giặt <9kg, máy giặt này là lựa chọn tiết kiệm cho các khách hàng có số lượng đồ giặt không nhiều.