Cửa hàng tại Hà Nội

Cửa hàng tại Hà Nội

15:47 - 19/07/2019

Cleanpro Express 1

Địa chỉ: 28 Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông

 

Là cửa hàng giặt sấy tự động đầu tiên tại Hà Nội