Cơ hội kinh doanh cùng Dexter

14:48 - 03/01/2019

Tại Dexter Giặt Inc., khả năng hoàn thành mục tiêu của chúng tôi, ở một mức độ lớn, dựa trên những người chúng tôi thuê. Chúng tôi quan tâm đến nhân viên của mình và muốn thấy họ phát triển các kỹ năng và đạt được mục tiêu của họ. Chúng tôi cung cấp tiền lương cạnh tranh và các chương trình lợi ích cho nhân viên của chúng tôi. Nếu bạn thích làm việc cho một nhà lãnh đạo giặt ủi thương mại trong ngành, Dexter Giặt Inc. là nơi để bắt đầu sự nghiệp mới của bạn.